Gerda was penningmeester bij de  Alkmaarse synagoge van 1-1-2007 tot 1-1-2013.

Gerda was glazenier bij de restauratie van de Alkmaarse synagoge.  

Moge de ziel van Gerda opgenomen worden in de bundel van het eeuwige leven.