Het gebouw wordt gebruikt als museum, cultureel centrum en synagoge.

Museum

Alkmaar was de plaats waar Joden zich als eerste mochten vestigen in de Nederlanden. Dit is mede de reden dat de SAS haar historische synagoge  in de binnenstad van Alkmaar als museum openstelt voor bezoekers.

Op de meeste vrijdagen dat er kaasmarkt in Alkmaar is en op bijzondere dagen (zie de informatie op deze website) zijn bezoekers van harte welkom. 

Bij het VVV aan het Waagplein in Alkmaar is een wandelroute kosteloos verkrijgbaar die leidt naar de  synagoge in de binnenstad. Indien gewenst kunt U de synagoge ook op afspraak bezoeken.

Cultureel Centrum

Onze synagoge vormt het sociaal-cultureel middelpunt van het Joodse leven in Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal. 

Er worden regelmatig lezingen, tentoonstellingen en cursussen gehouden, concerten gegeven en er vinden in de synagoge  herdenkingen plaats. 

Alle te organiseren activiteiten hebben in meer of mindere mate een relatie tot het Jodendom en/of het vroegere Joodse leven in Alkmaar en omgeving. 

De op handen zijnde activiteiten worden vermeld op onze website en zijn voor iedereen toegankelijk. 

Onze donateurs worden van deze activiteiten per e-mail of brief tijdig op de hoogte gesteld.

Educatie

Het bestrijden van antisemitisme en racisme heeft de bijzondere aandacht van de SAS. Als enige functionerende synagoge in de kop van Noord-Holland kan het daarin een belangrijke educatieve rol spelen. Er wordt dan ook in de synagoge voorlichting gegeven aan het lager, middelbaar en hoger onderwijs.

Ook voor geïnteresseerde groepen volwassenen worden er rondleidingen gegeven.

Bent u als onderwijsinstelling  of als groep geïnteresseerd om de synagoge te bezoeken, neem dan contact met ons op.

 

Synagoge

De synagoge aan de Hofstraat biedt aan de Joodse inwoners van m.n. boven het Noordzeekanaal de mogelijkheid om deel te nemen aan de viering van Joodse feestdagen en evenementen. 

Zo vindt er maandelijks een vrijdagavondviering plaats, worden er regelmatig sjabbatdiensten gehouden en worden veel van de Joodse feestdagen gevierd. Deze activiteiten en evenementen worden veelal gevolgd door een gezellige koffiebijeenkomst of door een gemeenschappelijke koshere maaltijd. 

In de bibliotheek van het gebouw worden er Ivriet en Jahadoet lessen gegeven aan kinderen en volwassenen.