Voor de instandhouding van ons historische gebouw in de binnenstad van Alkmaar is de SAS volledig afhankelijk van inkomsten uit te organiseren activiteiten en met name van vrijwillige bijdragen.

Bent u begaan met ons voortbestaan?

Op een moderne manier kunt u ons nu direct ondersteunen.

Via deze link:

Doneer nu

 

De SAS is door de Belastingdienst erkend als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat levert U, als de schenker, extra fiscale voordelen op, want voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. 

Chanoeka komt er aan!

Steun de Alkmaarse Synagoge en adopteer voor de feestdagen of Chanoekah een steen, een stoel of bankje en/of een letter uit de Thora, dan ontvang je van ons een mooi certificaat met de naam die jij opgeeft. Zo help je ook de sjoel in deze moeilijke corona periode. Of geef het boekje ‘Rond het huis van de laatste rabbi van Alkmaar’ cadeau.

26 Kislev 5781Chanoeka

Chai letter certificaat

€ 18,-

De letter Chai uit de Thora als donatie voor de aanschaf van onze Thora rol kost € 18,-.
Je krijgt dan een certificaat voor je zelf, of je draagt het certificaat op ter nagedachtenis van iemand, of je schenkt het als cadeautje aan iemand.

Een steen voor het onderhoud van de synagoge kost een donatie van € 25,-. En ook die kun je voor je zelf aanschaffen of je kunt het certificaat aan iemand cadeau doen.

26 Kislev 5781Chanoeka

Stoel certificaat

€ 100,-

Een stoel in de synagoge kan worden geadopteerd. Je doneert dan € 100,-.  Daarvoor krijg je een stoelcertificaat voor je zelf of ter nagedachtenis van iemand. Je kunt het certificaat ook als cadeautje aan iemand geven. 

Een bankje doneren komt op € 250,-. Dan krijg je een naamplaatje achter op het bankje van je zelf of ter nagedachtenis van iemand.

Geef het boek‘Rond het huis van de laatste rabbi van Alkmaar’ cadeau.

Te bestellen na overmaken van €15,00 + €4,00 verzendkosten (in Nederland) op rekening nummer NL46 INGB 0007 7780 10 t.n.v. Alkmaarse Synagoge onder vermelding van boekje ‘Het leven van Abraham de Wolff’.

Verder kun je ons op de volgende manieren financieel steunen:

1.

Met een contante gift in de schenkingsbus in ons gebouw.

2.

Met een ‘gewone’ gift op onze bankrekening NL46 INGB 0007 7780 10 t.n.v. de Stichting Alkmaarse Synagoge.

3.

Met een ‘periodieke’ gift vastgelegd in een Overeenkomst.

Toelichting ‘gewone’ gift en ‘periodieke’ gift.

Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Gewone gift

Een gewone gift is een gift die u maar 1 keer doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. Voor de aftrek van gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het bedrag boven het drempelbedrag mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

Periodieke gift

Ook een periodieke gift aan de SAS kunt u x 1,25 als gift aftrekken van de belasting. Bij de aftrek van periodieke giften is geen drempel van toepassing. Bij een periodieke gift betaalt u 5 jaar achter elkaar een zelfde bedrag. Langer mag ook. Een periodieke gift wordt vastgelegd in een Overeenkomst die u met de Stichting Alkmaarse Synagoge sluit. U kunt hiervoor de Overeenkomst Periodieke Giften downloaden van de site van de Belastingdienst.

 

Het invullen van de Overeenkomst is niet moeilijk. Wij zijn graag bereid om u hierbij te helpen.

Rekenvoorbeeld: U doet een gift van €100 aan de SAS. Vervolgens kunt u €100 x 1,25 = €125 van uw belasting aftrekken. Bij een gewone gift als uw totaal aan giften boven eerder genoemd drempelbedrag uitkomt.

Stel u valt met uw inkomsten in de belastingschijf van 37,35% dan krijgt u van elke €100 geschonken aan de SAS €46,69 van de belasting terug. Indien de hogere belastingschijf van 49,5% van toepassing is dan krijgt u €61,69 terug.

Voor nadere uitleg verwijzen we naar de betreffende site van de Belastingdienst

Onze penningmeester is graag bereid om verdere uitleg te geven.