Komend feest

Brief info

Toe Biesjwat (Hebreeuws: טו בשבט) is het joodse nieuwjaar der bomen (ראש השנה לאילנות).

Vijf februari a.s. is het Toe Biesjwat, het Bomenfeest. We gaan in Alkmaar er een leuk feest van maken samen met de kinderen. Noteer 9 februari 10.00 – 12.00 uur alvast in de agenda.

Letterlijk vertaald betekent Toe Biesjwat ‘de 15e van de maand sjevat‘, waarbij de letters טו het getal 15 vormen (de ט (teth) heeft de numerieke waarde 9 en de ו (vav) heeft als zesde letter van het alfabet de waarde 6 en vormen samen dus 15; in plaats van het numerieke טו (toe) wordt soms ook het woord “vijftien” gebruikt: חמשה עשר בשבט (chamisja asar biesjwat), maar de betekenis is hetzelfde). Een andere benaming van het feest is chag la’ielanot (חג לאילנות) oftewel, het feest der bomen.
Deze 15e dag van de maand sjevat wordt in de Misjna het nieuwjaar voor de bomen genoemd (Rosj Hasjana Laïelanot). Het is de gewoonte om op deze dag zo veel mogelijk verschillende vruchten te eten. In Israël worden op Toe Biesjwat veel bomen geplant door schoolkinderen. De dag geldt er als vrij algemene boomplantdag.

Voeg uw opmerking toe