Doneer nu

Beste Vrienden van de Alkmaarse Synagoge,

Met het korter worden van de dagen gaan niet alleen de sjabbat- en straks de Chanoeka-kaarsen eerder aan maar is het ook tijd om terug en vooral vooruit te kijken.

Het is een druk jaar geweest, waar we terugkijken op hoogtepunten als de geweldig goedbezochte seideravond waar wel zelfs te weinig plaats hadden voor de ruim 35 gasten. De SAS nam deel aan de Open Monumentendag, opende haar deuren op vrijdagochtend voor de Alkmaarse Kaasmarkt-bezoekers en organiseerde fraaie lezingen.

Bijzonder was de uitnodiging van de burgemeester van Darmstadt, een zusterstad van Alkmaar. Voor de plaatsing aldaar van een herdenkingsplaquette voor de door de Nazi’s omgebrachte Joden in haar zustersteden. Sabina Frogel was namens de SAS aanwezig op 10 november jl. Zeer indrukwekkend niet in het minst omdat het samenviel met de herdenking van de Kristallnacht of Reichspogromnacht.

De sjabbatavond-vieringen die maandelijks plaatsvinden onder leiding van Anna de Voogt kennen een trouwe bezoekersgroep en vormen misschien wel het hart van de sjoel. Het is dan ook een langgekoesterde wens om die diensten regelmatig aan te kunnen vullen met een sjabbatochtend dienst. Met behulp van vele vrijwilligers hopen we een prachtige dienst te houden op zaterdagochtend 7 december as om 10.00 uur. Dat wordt een bijzondere gebeurtenis! Voor meer informatie verwijs ik naar de onderstaande uitnodiging. Kortom, meldt u snel aan!

De grote opkomst bij de Chanoekaviering van vorig jaar leert dat een tijdige aanmelding eveneens gewenst is voor de Chanoeka viering van 29 december as. Ook daarvoor verwijzen we naar onderstaande uitnodiging. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld, helemaal als u een steentje wil bijdragen aan de voorbereidingen!

Voor de komende tijd staan meer activiteiten op de agenda. We hopen u daar binnenkort meer over te vertellen.

Zonder vrijwilligers vaart geen enkele stichting wel en ook dit jaar mochten we rekenen op de vele trouwe vrijwilligers. Dank daarvoor!

Bestuurswisselingen zijn onontkomelijk en daar was dit jaar geen uitzondering op. Sugette Hupkens heeft na een lange bestuursperiode afscheid genomen van het bestuur. Ook Inna Zass en Renske Mol besloten na jaren van trouwe dienst en grote inzet een stapje terug te doen. We gaan ze enorm missen maar hopen uiteraard op hun blijvende betrokkenheid bij het wel en wee van de SAS in de komen jaren. Gelukkig hebben Henk Scheelings en Jaap Duizend zich bereid verklaard om zitting te nemen als secretaris en penningmeester.

Tot slot danken we u voor de vele donaties in het afgelopen jaar. Zonder uw donatie kunnen we niet overleven. Mogen we volgend jaar wederom op uw bijdrage rekenen? Heeft u er trouwens aan gedacht om voor verjaardagen of bijvoorbeeld Chanoekah een certificaat van de SAS te schenken? Een certificaat voor de “koop” van een steen in de sjoel kost € 25,- en voor een stoel € 100,-. Broodnodig om het gebouw te onderhouden, bijzonder om te geven en interessant omdat de SAS sinds dit jaar een Culturele Anbi is. Voor de mogelijkheden nodigen we u graag uit om contact op te nemen met de voorzitter of de penningmeester.

Met hartelijke groet,

namens het bestuur van de Stichting Alkmaarse Synagoge

Loes Citroen    | voorzitter

Henk Scheelings | secretaris

Jaap Duizend | penningmeester

Sabina Froger

Gustavo Reisenstadt