Over de SAS

 

De Stichting Alkmaarse Synagoge

Op 2 juli 1997 werd de S.A.S. opgericht.
De Stichting had als doelstelling de voormalige synagoge weer in ere te herstellen en haar joodse karakter terug te geven.
De S.A.S zag dit in de vorm van een joods multifunctioneel centrum.
Hier zouden we onder kunnen brengen with our post:

 

• Joodse festiviteiten zoals: Rosj Hasjana, Jom Kippoer, Soekot, Simcha Tora, Chanoeka, Poerim & Pesach
• Joodse lessen voor jong en oud
• Kosjere Sjabbatmaaltijden
• Lezingen geven
• Verhalen vertellen
• Joodse cinema
• Onderhouden van een bibliotheek
• Onderkomen voor joodse bridgeclub
• Joods café
• Verhuur aan andere joodse organisaties

Dit doel is bereikt na 13 jaar onderhandelen met de Baptistengemeenschap, burgemeester(s) en wethouders, de politiek etc. Nu de synagoge weer een sjoel is houdt de S.A.S zich bezig met onder andere sjabbesbijeenkomsten, Thora rollen, feest en gedenkdagen, exposities, cursussen voor volwassenen en kinderen, bibliotheek, openstellen synagoge voor de toeristen, rondleidingen, bibliotheek, fondswerving , veiligheid om en in de synagoge etc