Welkom!
Bij de Alkmaarse Synagoge
Wij verwelkomen u met een open hart en een open geest.

Voorwoord

Welkom op deze site. Neem de tijd om eens rustig rond te kijken. Elke week is er wat nieuws te zien. Keer dus regelmatig terug.

De Stichting Alkmaarse Synagoge heeft drie functies: wij zijn een museum, wij organiseren culturele activiteiten en het gebouw doet ook regelmatig dienst als synagoge.

Toen we deze site begonnen te bouwen was er nog geen sprake van een anderhalve meter economie.

Bijeenkomsten in en rondom het gebouw zijn voorlopig lastiger te organiseren, we zijn daarom des temeer verheugd om u hier digitaal een overzicht te kunnen bieden van wat er wel op het programma staat en onze activiteiten tot nu toe.

Het bestuur van de Alkmaarse synagoge wenst je een gezond en voorspoedig 5781. Sjanah Tova!!

Wil je de Hoge Feestdagen virtueel bijwonen dat kan, meld je dan aan op info@alkmaarsesyngoge.nl

Wij zijn de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam zeer erkentelijk dat wij als Alkmaarse synagoge mee kunnen Zoomen en op deze wijze de Hoge Feestdagen met elkaar kunnen beleven en delen.
Aan de Hoge Feestdagen zijn kosten verbonden je betaalt € 40 per persoon.
Na overmaking van het bedrag op de rekening van de Alkmaarse synagoge  NL 46 INGB 000 777 8010 ontvang je van de Liberaal Joodse Gemeente de Zoom links.

De diensten beginnen op onderstaande tijden. Je kunt een half uur van te voren binnenkomen.

Erev Rosj Hasjana 18-sep 19:00u
Rosj Hasjana 19-sep 9:15u
Kol Nidrei 27-sep 19:30u
Sjachariet 28-sep 10:00u
Toradienst 28-sep 12:00u
Moesaf 14:00u
Jeugdmincha 16:00u (nationaal)
Jizkor 18:00u
Neila 19:00u
Einde 20:15u
 
De data voor Soekkoth en Simcha Thora volgen nog

Stephanie Peper toont haar werk In de synagoge

Schilderijen expositie met Joodse voorstellingen

Te bezoeken op de vrijdagen van 11.00 tot 15.00 uur. Tot en met vrijdag 6 nov.

Meer informatie

Gerda Montijn-Ephraïm is overleden

Gerda was penningmeester bij de Alkmaarse synagoge van 1-1-2007 tot 1-1-2013. Moge de ziel van Gerda opgenomen worden in de bundel van het eeuwige leven.

Nieuwsbrief
Geef u hier op en ontvang onze berichten en nieuws per e-mail

-

De eerste 23 foto’s in dit album zijn ondertekend. Ze zijn gemaakt door fotograaf Mike Bing.